Restrukturyzacja
dla e-commerce

Restrukturyzacja, czyli wg definicji zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa. Celem restrukturyzacji w ogólnym rozumieniu jest stworzenie warunków do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Jednak w ujęciu prawnym znaczenie pojęcia restrukturyzacji jest inne.

W Polsce od 2016 r. postępowanie restrukturyzacyjne wobec przedsiębiorców reguluje ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2309). Jego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości. W 2020 roku, w ramach Tarczy 4.0 wprowadzono uproszczoną formę restrukturyzacji, która znacznie ułatwia skorzystanie z Prawa Restrukturyzacyjnego przedsiębiorcom i firmom zagrożonym niewypłacalnością.

Dzięki restrukturyzacji firmy i przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na umorzenie odsetek kredytowych, obniżenie kapitału do spłaty, uzyskać kilkumiesięczną karencję w spłacie kredytów oraz wydłużyć okresu spłaty – wszystko po by przedsiębiorstwo miało szansę ponownie stanąć na nogi.

Strategia 360°

Nawiązaliśmy współpracę z Kancelarią Analizy Finansowej która świadczy usługi w zakresie przygotowania i obsługi procesu restrukturyzacyjnego dla spółek i przedsiębiorców. Jednym z kluczowych elementów skutecznego przeprowadzenia procesu jest ułożenie planu restrukturyzacji. Dokument ten oprócz kwestii związanych z aktualną sytuacją finansową przedsiębiorstwa zawiera także plany naprawcze które mają pomóc firmie ustabilizować swoją sytuację.

W ramach kompleksowej obsługi restrukturyzacji dla firm e-commerce, stworzyliśmy produkt Strategia 360° który zawiera w sobie przygotowanie i przeprowadzenie pełnego audytu strategii sprzedażowej przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzi:

  • Analiza asortymentu (segmentacja, budowa profili, kluczowe produkty)
  • Analiza klientów (segmentacja, profile)
  • Analiza relacji produkt – klient
  • Analiza potencjału produktowego
  • Badanie zmian w nawykach zakupowych klientów
  • Badanie i identyfikacja trendów sprzedażowych
  • Badanie cykliczności i sezonowości
  • Analiza zarządzania promocjami
  • Analiza kanałów sprzedaży

Analizy dokonujmy na danych dostarczonych przez klienta z zakresu min. 12 miesięcy. Całość przyjmuje formę raportu w ramach którego prezentujemy wyniki wszystkich powyższych analiz wraz z komentarzami i sugestiami odnośnie proponowanych zmian w strategii sprzedażowej. 

Dlaczego warto?

Gotowy dokument uzupełnia plan restrukturyzacyjny, który jest przedkładany sądowi oraz wierzycielom. Zoptymalizowana strategia wskazuje realną drogę naprawczą dla przedsiębiorstwa, dzięki czemu łatwiej uzyskać zatwierdzenie układu. Natomiast przedsiębiorstwo jest w stanie natychmiast rozpocząć wdrażanie wniosków naprawczych w celu ustabilizowania swojej sytuacji i skupić się na rozwoju dzięki przygotowanej, nowej strategii.

Partner strategiczny

KAF-logo-biale

Interesujące?

Umów się na bezpłatne konsultacje i dowiedz się co możemy
zrobić dla Ciebie i Twojego biznesu